Bakom Häcken

En naturtomt i villabebyggelse på ca 1000m2. Trädgården är byggd på gammal, kuperad hagmark med blandad lövskog. Torvjordsparti och damm. Även perenner och lundväxter.

Om oss

Numera är vi ett pensionärspar som gillar trädgård och växter. Men även att försöka tillgodose de behov som fåglar, fjärilar och andra insekter som bodde här före oss har.

Kontakt

Besök endast enligt överenskommelse. Ring Eva, 070-2098285.

Adress: Stenhuggerivägen 6, 31138, Falkenberg

Välkommen Bakom Häcken